پیمانکاران و شرکت های همکار

پیمانکاران و شرکت های همکار

برای رسیدن به نتیجه‌‎ای با کیفیت، همکاری با بهترین‌های هر زمینه اولویت ماست.

استودیو Experiment

طراحی سه بعدی

باستاک

تاسیسات برق

رایمندان تالی پارسه

بازاریابی و تبلیغات

پل ایران

تاسیسات لوله

هلدینگ گلرنگ

دیوار والکریت

شرکت آژینه گران

خدمات آرماتور بندی

شرکت پترو سازه استحکام

تالی لایف

آریا سازه تالی