درصد پیشرفت پروژه شهر ری

درصد پیشرفت پروژه شهر ری

39%

پیش فروش واحدهای پروژه تالی شهر ری

همین الان یکی از واحدهای تالی پارک را پیش‌خرید کنید

پیش فروش واحدهای پروژه تالی شهر ری

همین الان یکی از واحدهای تالی پارک را پیش‌خرید کنید.